Odkazy k tématu

Bordeauxská doga

Bordeauxská doga patří mezi nejstarší plemena Francie a pochází pravděpodobně ze psů Alanů, zvláště psů používaných k lovu divočáků, o nichž se zmiňuje Gaston Phébus, hrabě z Foix, ve 14. století ve své "Knize o lovu": drží svoji kořist lépe, než dokážou tři chrtové. Pojem "doga" vznikl na konci 14. století.

V polovině 19. století byly tehdejší dogy ceněny snad již jen v Aquitanii. Používaly se k lovu velké zvěře (divočáků), k zápasům (často podle pevně stanovených pravidel), k hlídání domů a stád a jako pomocníci řezníků. V roce 1863 se v pařížském parku Jardin d'Acclimatation konala první francouzská výstava psů. Bordeauxské dogy na ní byly uvedeny pod stávajícím názvem. Na vzniku dnešní dogy se podílely různé typy: toulousský typ, pařížský typ a bordeauxský typ.

Chování a povaha

Jako původně bojový pes se hodí spíše pro hlídací účely, které plní s pozorností a velkou odvahou, avšak bez agresivity. Je dobrým společníkem a ke svému pánovi je velmi přítulná a láskyplná. Klidná, vyrovnaná, s vysokým prahem vzrušivosti. Pes je v povaze zpravidla dominantnější.Kontakt

Ivana Varousová
kontakt